Děkujeme za váš zájem o naše webové stránky.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás budeme informovat o činnostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů v rámci našich webových stránek.

Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 (DSG 20018), směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, telekomunikačního zákona z roku 2021 (TKG 2021)].

>> Klikněte zde a přizpůsobte si nastavení ochrany osobních údajů

Základní soubory cookie

Funkční soubory cookie

Marketingové soubory cookie

Správcem údajů na těchto webových stránkách je v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR společnost TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H (dále jen TBL).

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů společností TBL, můžete se na nás obrátit následovně:

 • písemně poštou: k rukám Paní Mag. Agnes Buchner, Sterngasse 5, 1230 Wien
 • telefonicky na: 01 60127 0
 • e-mailem na: datenschutz@therme-laa.at

Mag. Agnes Buchner
Sterngasse 5, 1230 Wien
Tel: 01 60127 0
datenschutz@therme-laa.at

Soubory protokolu webového serveru jsou vytvářeny z důvodů provozní bezpečnosti, k sestavování statistik přístupů, ke kontrole chyb atd. Tyto log soubory jsou v souladu s GDPR uchovávány po dobu čtrnácti dnů. Evidovány jsou následující údaje:

 • navštívená stránka (URL)
 • prohlížeč nebo verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • odkazující adresa URL (dříve navštívená stránka)
 • název hostitele a IP adresa přistupujícího počítače
 • čas požadavku na server

Tyto údaje jsou statisticky analyzovány za účelem dalšího zlepšování webových stránek a jejich uživatelské přívětivosti, rychlejšího vyhledávání a odstraňování chyb a správy kapacit serveru. Tyto údaje v personalizované podobě použijeme pouze pro účely právního postihu, pokud existují konkrétní důvod o nezákonném používání našich webových stránek.

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu 2 týdnů.

Právním základem pro zpracování přístupových údajů je oprávněný zájem TBL (nabídka online služeb & bezpečnost dat) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pro zatraktivnění našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí používáme na různých stránkách tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Soubory cookie jsou nastaveny v souladu s právem EU a rakouským právem (čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí v elektronické podobě a § 165 odst. 3 TKG 2021).

Jedná se o následující soubory cookie

NázevPopis Doba uložení
_utmaSoubor cookie služby Google Analytics
pro rozpoznávání návštěvníků
360 dní
_gaSoubor cookie Google Analytics
pro rozpoznávání návštěvníků
26 měsíců
_gidSoubor cookie služby Google Analytics
pro rozpoznávání návštěvníků
24 hodin
PHPSESSID Soubor cookie z relace CMS Contao24 hodin
Relace hcSoubor cookie relace HotelchampRealace


Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijímat, nebo zda chcete přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně vyloučit. Deaktivace souborů cookie však může omezit funkčnost našich webových stránek.

Právním základem pro nastavení technických souborů cookie je oprávněný zájem TBL (nabídka online služeb & bezpečnost dat) v souladu s čl. 6 odst. 1 f GDPR.

TBL využívá pro tyto webové stránky různé služby, které rovněž nastavují soubory cookie.

Jsou nastaveny následující soubory cookie třetích stran:

Název Popis Doba uložení
_gcl_awSoubor cookie konverze Google Adwords 90 dní


Chcete-li zabránit nastavování souborů cookie poskytovateli reklamy, můžete také zablokovat soubory cookie třetích stran ve svém prohlížeči. Zde najdete pokyny pro nejběžnější prohlížeče: Firefox, Chrome a Internet Explorer. V prohlížeči Safari společnosti Apple jsou soubory cookie třetích stran ve výchozím nastavení standardně blokovány.

TBL vás o používání nebo nastavování souborů cookie informuje prostřednictvím banneru se soubory cookie. S nastavením souborů cookie souhlasíte, pokud pokračujete v procházení webových stránek poté, co jste byli informováni prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie.

Další informace o jednotlivých souborech cookie můžete získat prostřednictvím odkazu v banneru cookie. Nastavení jednotlivých nebo všech souborů cookie můžete zablokovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá také soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena celá IP adresa a tam je zkrácena. V pověření provozovatele tohoto webu společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa, kterou Google Analytics získá z vašeho prohlížeče, nebude slučována s jinými údaji společnosti Google. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu ((Zhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Případně se můžete odhlásit zde:
Kliknutím zde se můžete odhlásit z měření Google Analytics.

Právním základem pro používání služby Google Analytics je oprávněný zájem TBL (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), který spočívá ve vyhodnocování webových stránek a analýze činnosti webových stránek.

Tyto údaje jsou předávány společnosti Google pro uvedené účely.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 26 měsíců a poté jsou vymazány.

Na webových stránkách TBL jsou začleněny sociální pluginy („pluginy“). Jedná se o sociální sítě

 • You Tube provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
 • TrustYou provozuje TrustYou Headquarters, Munich Center of Technology, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München

Zásuvné moduly jsou označeny logem nebo názvem provozovatele. Při přístupu na webovou stránku TBL, která takový plugin obsahuje, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery provozovatele. Obsah pluginu přenáší provozovatel přímo do vašeho prohlížeče, který jej začlení do webové stránky. Integrací pluginu získá provozovatel informaci, že jste navštívili příslušnou webovou stránku TBL. Pokud jste přihlášeni u provozovatele, může provozovatel přiřadit návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Pokud interagujete s pluginy, například stisknutím tlačítka pluginu, jsou příslušné informace přeneseny z vašeho prohlížeče přímo k provozovateli a tam uloženy. Odhlášením z uživatelského účtu můžete provozovateli zabránit v přiřazení shromážděných informací k vašemu uživatelskému účtu.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování údajů a použití údajů provozovatelem, včetně vašich práv v tomto ohledu a možností nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v příslušných informacích o ochraně údajů:

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Na naše webové stránky jsme integrovali součásti společnosti seminargo GmbH, 1160 Vídeň Liebhartsgasse 16 („seminargo“).

Pokud provedete online rezervaci nebo dotaz na rezervaci prostřednictvím našich webových stránek, požadujeme pro zpracování vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, název společnosti a fakturační adresu.

Pro výpočet platné ceny zájezdu je nutné zadat datum pobytu, požadovanou konfiguraci a počet účastníků.

Zpracování vašich údajů pro online rezervaci a online poptávku po rezervaci je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR a slouží k plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření.

Údaje, které nám předáte, u nás zůstanou, dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy na webové stránky jiných účastníků internetu jsou poskytovány jako služba, která má sloužit k uspokojení potřeby přistupující strany získat další informace. Na jejich obsah nemá společnost TBL žádný vliv. TBL nenese za tento obsah žádnou odpovědnost. Za obsah a správnost informací uvedených na těchto stránkách odpovídá výhradně příslušný poskytovatel odkazované webové stránky.

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho zpravodaje.

Při přihlášení k odběru zpravodaje zpracovává TBL osobní údaje, které poskytnete pro služby zasílání zpravodaje hotelu, termálních lázní a lázní Silent:

 • E-mail*
 • Oslovení
 • Titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • PSČ
 • Spolková země
 • Země

Osobní údaje, které poskytnete při registraci k odběru zpravodaje, budou použity pro účely

 • zasílání důležitých informací a nabídek
 • analýzy chování příjemců e-mailu při klikání za účelem optimalizace redakční nabídky pomocí statistického programu e-mailového marketingového softwaru Evalanche od společnosti SC-Networks

případných následných dotazů.

Zpracování vašich osobních údajů společností TBL je založeno výhradně na vámi uděleném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) se zasíláním informačního zpravodaje.

Údaje zpracovávané pro výše uvedené účely budou uchovávány do doby, než svůj souhlas se zasíláním informačního zpravodaje odvoláte. Po uplynutí této doby budou na základě platných právních předpisů nebo povinností uchovávání uchovávány pouze nezbytně nutné údaje za účelem prokázání vašeho souhlasu nebo jeho odvolání.

Za účelem zasílání informačního zpravodaje budou vaše údaje předány našemu poskytovateli služeb, který pro nás rozesílání informačního zpravodaje zajišťuje.

Svůj souhlas se zasíláním informačního zpravodaje můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@therme-laa.at. Z odběru informačního zpravodaje se můžete také kdykoli odhlásit kliknutím na tlačítko „Odhlásit zpravodaj“ na konci každého informačního zpravodaje.

Die TBL Therme Laa a.d. Thaya Betriebsgesellschaft m.b.H. provozuje na Facebooku stránku pro své fanoušky, na kterých jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Jako provozovatel této stránky pro fanoušky je TBL zároveň správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Údaje o vás mohou být prostřednictvím stránky pro fanoušky shromažďovány pomocí souborů cookie, a to bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku, či nikoli. O použití těchto souborů cookie rozhoduje výhradně společnost Facebook. Společnost TBL toto použití nemůže nijak ovlivnit. Podrobnosti o používání souborů cookie společností Facebook naleznete v zásadách používání údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) a v zásadách používání souborů cookie (https://www.facebook.com/policies/cookies/) von Facebook nachlesen. Své vlastní údaje z Facebooku si můžete stáhnout také přímo z Facebooku (stáhnout lze tzv. rozšířený archiv v nastavení svého účtu).

Vaše údaje mohou být prostřednictvím souborů cookie předány společnosti Facebook Inc. v USA. Facebook je certifikován pro štít EU-USA na ochranu soukromí, tj. Facebook musí dodržovat standard ochrany údajů pro uživatele v Evropě, který Evropská komise považuje za srovnatelný s evropským standardem. Facebook může také nastavovat soubory cookie od poskytovatelů třetích stran. Jejich seznam naleznete zde. Zásady používání souborů cookie těchto poskytovatelů naleznete na příslušných webových stránkách.

Souhlas s ukládáním, zpracováním a používáním vašich údajů pomocí souborů cookie v souvislosti s používáním fanouškovské stránky můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. V takovém případě zůstává zpracování prováděné do odvolání souhlasu zákonné.

Těšíme se, že se nám ozvete.

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy u nás po dobu šesti měsíců za účelem zpracování vašeho dotazu a v případě následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nebudeme dále předávat.

Osobní údaje, které nám poskytnete při kontaktování, budou zpracovány pro účely

 • kontaktování
 • zpracování vašeho dotazu a

případných následných dotazů.

Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s kontaktováním naší společnosti je založeno na provedení předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám.

Údaje zpracovávané pro výše uvedené účely budou zpracovávány a uchovávány po dobu 6 měsíců.

V rámci obchodního vztahu při zakoupení dárkové karty VAMED Vitality World zpracovává TBL následující poskytnuté osobní údaje (zkráceně: „údaje“):

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • příp. firma
 • Heslo
 • platební údaje (zašifrované)
 • Údaje o zákaznickém účtu (zadané objednávky, zboží, ceny, IP adresa)
 • text a obrázky nebo fotografie zadané pro poukázky Print at Home
 • dotazy na poukazy (číslo poukazu, datum, IP adresa)

Účelem zpracování údajů je zpracování příslušné obchodní transakce a – pokud s tím ZÁKAZNÍK souhlasil. Jedná se o marketing výrobků, služeb a servisu středisek VVW, akcí, událostí a novinek ze středisek VVW (včetně zasílání příslušných marketingových materiálů poštou, e-mailem, případně přes SMS nebo v případě potřeby telefonického kontaktu).

Zpracování za účelem vyřízení obchodní transakce se provádí na základě čl. 6 odst. 1. b) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) (plnění smlouvy). Zpracování údajů pro účely marketingu se provádí na základě čl. 6 odst. 1) a) GDPR (souhlas).

Údaje jsou jménem TBL předávány za účelem zpracování obchodní transakce společnostem TAC, The Assistant Company (Schildbach 111, 8230 Hartberg) a mPAY24 GmbH (Grüngasse 16, 1050 Vídeň) pro marketingové účely společnostem EMARSYS eMarketing SystemsAG (Märzstraße 1, 1150 Vídeň) a TravelClick (Via Augusta, 117, Barcelona 08006, Španělsko). Údaje nebudou předávány jiným třetím stranám.

Údaje jsou uchovávány pro zpracování obchodní transakce a pro marketingové účely. Nad rámec této doby lze pak údaje uchovávat po dobu, po kterou existují zákonné lhůty pro uchovávání, lze uplatnit právní nároky ze smluvního vztahu nebo další uchovávání odůvodňují jiné oprávněné důvody.

V rámci obchodního vztahu při nákupu poukázek na poskytování služeb zpracovává TBL následující získané osobní údaje (zkráceně: „údaje“):

 • Oslovení
 • Titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • E-mail
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Heslo
 • Údaje o zákaznickém účtu (zadané objednávky, zboží, ceny, IP adresa)
 • texty zadané pro poukázky Print at Home

Účely zpracování údajů jsou

 • zpracování příslušné obchodní transakce
 • a – v případě souhlasu ZÁKAZNÍKA – marketing produktů, služeb a servisu TBL, akcí a událostí, dále pak novinek TBL (včetně zasílání příslušných marketingových materiálů poštou, e-mailem, přes SMS i navázání telefonického kontaktu).

Zpracování za účelem vyřízení obchodní transakce se provádí na základě čl. 6 odst. 1. b) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) (plnění smlouvy). Zpracování údajů pro účely marketingu se provádí na základě čl. 6 odst. 1) a) GDPR (souhlas).

Údaje jsou jménem TBL předávány za účelem zpracování obchodní transakce společnostem TAC, The Assistant Company (Schildbach 111, 8230 Hartberg) a mPAY24 GmbH (Grüngasse 16, 1050 Vídeň) pro marketingové účely společnostem EMARSYS eMarketing SystemsAG (Märzstraße 1, 1150 Vídeň) a TravelClick (Via Augusta, 117, Barcelona 08006, Španělsko). Údaje nebudou předávány jiným třetím stranám.

Údaje se ukládají za účelem zpracování obchodní transakce. Nad tento rámec jsou údaje uchovávány pouze po dobu, po kterou existují zákonné lhůty pro uchovávání, lze uplatnit právní nároky vyplývající ze smluvního vztahu nebo pokud pro další uchovávání existují jiné oprávněné důvody.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá.

S přihlédnutím ke stavu techniky, zaváděcím nákladům, způsobu, rozsahu, okolnostem, účelům zpracování a k pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob, TBL zavádí vhodná technická a organizační opatření v souladu s čl. 32 GDPR.

V tomto smyslu byla k ochraně vašich údajů a jejich zabezpečení před ztrátou, zničením, přístupem, změnami a šířením neoprávněnými osobami přijata mimo jiné následující opatření:

 • zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • zajištění rychlého obnovení dostupnosti osobních údajů v případě fyzického nebo technického incidentu;
 • zavedení postupů pro pravidelný přezkum, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost za zveřejnění informací v důsledku chyb při přenosu údajů, které jsme nezpůsobili nebo které nám nelze přičíst, anebo neoprávněného přístupu třetích stran.

Jako uživatel našich webových stránek máte následující práva.

 • Právo na informace(čl. 15 GDPR): Máte právo požádat TBL o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Kromě toho máte právo požadovat další informace o konkrétních účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, době uložení, máte právo na výmaz nebo opravu vašich osobních údajů nebo na omezení zpracování, máte právo vznést stížnost a požadovat další informace ohledně všech dostupných informací o původu vašich údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby TBL bez zbytečného odkladu opravila vaše osobní údaje. Toto právo zahrnuje opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz (Článek 17 GDPR): Máte právo na to, aby TBL bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje, pokud existují důvody uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) GDPR (např. účel zpracování již není aktuální) a zpracování vašich osobních údajů není nezbytné.
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO): Unter den in Art 18 DSGVO genannten Fällen (zB Unrichtigkeit der verarbeiteten personenbezogenen Daten, Unrechtmäßigkeit der Verarbeitung, etc) haben Sie ferner das Recht, von TBL die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.
 • Právo na omezení zpracování(čl. 20 GDPR): Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli TBL, ve strukturovaném, běžně používaném formátu a požadovat, aby TBL tyto údaje předala jinému správci (např. jiné advokátní kanceláři).
 • Právo vznést nesouhlas (čl. 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci těchto webových stránek.
 • Odvolání prohlášení o souhlasu (čl. 7 GDPR): Máte možnost kdykoli odvolat souhlas, který jste TBL udělili.
 • Právo na podání stížnosti:svoji stížnost můžete kdykoli podat stížnost u:

Rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů,

Wickenburggasse 8
1080 Wien

Telefon: +43 1 521 52-25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Svá práva jako subjekt údajů – s výjimkou práva podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů – můžete uplatnit u společnosti TBL na následující adrese:

 • písemně poštou: k rukám Pan Mag. Per-Oliver Gustavson, Sterngasse 5, 1230 Wien
 • telefonicky na: 01 60127 0
 • e-mailem na: datenschutz@therme-laa.at