• Poukazy +43 2522 84 700
  • Chráníme vás

    Bereme hygienická opatření velmi vážně a proto jsme významně zredukovali možný počet návštěvníků lázní. Přejeme Vám bezstarostný a klidný odpočinek v THERME LAA.

  • Mapa stránek
  • Multimédia
  • Telefon

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Na místě dnešního zámku stál ve středověku gotický hrad. Roku 1436 přešel hrad, který do té doby patřil pánum z Maissau, do vlastnictví rodu Lichtenštejnů. Nastaly veliké přestavby. Z hradu se stal čtyřhranný zámek, obklopený vodním příkopem, baštami a předhradím. V oné době zde žil kníže Gundakar se svojí rodinou. Je zakladatelem větve Lichtenštejnů, která podnes žije v Lichtenštejnském knižectví. Proto je Wilfersdorf považován za „rodový zámek“, kde stála kolébka této knížecí rodiny. Gundakar zde zemřel roku 1658. V létech 1713 až 1721 dal kníže Antonín Florián zámek přestavět architektem Janem Antonínem Ospelem. Roku 1802 byl celý zámecký areál již v troskách a musel být částečně zbourán. V zámeckém sklepě je umístěn příjemný výčep vína a vinotéka, kde vinaři z naší tradiční vinné oblasti nabízejí letošní výborná vína a chutné speciality.

Poznejte naše vinařství při obchůzce zámku!

Otevírací doba výstav: Od Velikonoc do prvního listopadu, od úterka do neděle, 10.00 – 16.00 hodin V případě předem smluveného termínu je návšteva možná kdykoli.

VÍCE INFORMACÍ

Website

Copyright © 2023 Therme Laa
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close