• Poukazy
  • Poloha
  • Rezervace Lehátka

  • Multimédia
  • Telefon

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Na místě dnešního zámku stál ve středověku gotický hrad. Roku 1436 přešel hrad, který do té doby patřil pánum z Maissau, do vlastnictví rodu Lichtenštejnů. Nastaly veliké přestavby. Z hradu se stal čtyřhranný zámek, obklopený vodním příkopem, baštami a předhradím. V oné době zde žil kníže Gundakar se svojí rodinou. Je zakladatelem větve Lichtenštejnů, která podnes žije v Lichtenštejnském knižectví. Proto je Wilfersdorf považován za „rodový zámek“, kde stála kolébka této knížecí rodiny. Gundakar zde zemřel roku 1658. V létech 1713 až 1721 dal kníže Antonín Florián zámek přestavět architektem Janem Antonínem Ospelem. Roku 1802 byl celý zámecký areál již v troskách a musel být částečně zbourán. V zámeckém sklepě je umístěn příjemný výčep vína a vinotéka, kde vinaři z naší tradiční vinné oblasti nabízejí letošní výborná vína a chutné speciality.

Poznejte naše vinařství při obchůzce zámku!

Otevírací doba výstav: Od Velikonoc do prvního listopadu, od úterka do neděle, 10.00 – 16.00 hodin V případě předem smluveného termínu je návšteva možná kdykoli.

VÍCE INFORMACÍ

Copyright © 2020 Therme Laa
Tato webová využívá soubory cookies. Pokud dále pokračujete v navigaci, tak souhlasíte s naším použitím souborů cookies. Data protection
Ok

INFORMACE PRO HOSTY - 12.03.2020 16.00 HOD.

Na základě aktuálního vývoje kolem KORONAVIRU jsme se rozhodli dočasně provozovat pouze hotelovou část našeho resortu.

Toto nařízení platí od pátku 13. března do 3. dubna 2020. Během uvedené doby budou termální lázně přístupné v omezeném režimu a to pouze hotelovým hostům. Terapeutické služby jsou dočasně pozastaveny.  V současné chvíli mohou denní hosté využít pouze prémiové denní lázně SILENT SPA, které budou přístupné max. 100 osobám (včetně personálu).

Toto opatření  podléhá vyhlášce Ministerstva zdravotnictví - odstavec 15, zákon o epidemiích. Resort přebírá společenskou zodpovědnost a tímto přispívá k realizaci úsilí federální vlády zabránit dalšímu šíření koronaviru.

Abychom ochránili zdraví hotelových hostů, přijali jsme taktéž řadu dalších nutných hygienických a informačních opatření.

K těmto opatřením patří doporučení zachovat si co největší osobní prostor – dostačující vzdálenost je 1-2 metry od ostatních hostů. Osobám s příznaky podobnými chřipce (kašel, horečka), s poruchou imunity, s respiračními, kardiovaskulárními či jinými vážnějšími chorobami je v současné době doporučeno striktně omezit jakékoliv návštěvy veřejných budov a prostranství, kde se mohou setkat s rizikem nákazy. 

Na našich webových stránkách Vás budeme neustále informovat jak o preventivních opatřeních, tak o dalším vývoji situace.

Děkujeme za Vaše pochopení !

Váš tým THERME LAA – HOTEL & SILENT SPA