• Poukazy
  • Poloha
  • Rezervace Lehátka

  • Multimédia
  • Telefon

MAMUZ

Objevovat, žasnout, vyzkoušet si! To jsou přednosti muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach. Sloučením dvou významných muzejí do společného muzejního centra pod názvem „MAMUZ“ se nyní 40.000 let vývoje člověka představuje v obšírnější a modernější podobě.

MAMUZ je nová značka, která zastřešuje původní Urgeschichtemuseum Niederösterreich Asparn/Zaya (Muzeum pravěku Dolního Rakouska) a MZM Museumszentrum Mistelbach (Muzejní centrum Mistelbach). Také obě výstavní místa byla přejmenována.

“40.000 let člověka“ je krédem Muzea pravěku MAMUZ, které je v obou svých místech průběžně náročně aktualizováno. V zámku Asparn/Zaya jsou období pravěku a raných dějin návštěvníkům přibližovány původními objekty a historickými obytnými a hospodářskými budovami. V Muzeu Mistelbach budou nové výstavy každoročně zpracovávat významná témata různých historických epoch.

MAMUZ se považuje za zážitkové muzeum, do něhož četní odborníci vnášejí své poznatky, aby jimi oživili dějiny. Díky moderní a především interaktivní architektuře výstavy si mohou návštěvníci prohlédnout Dolnorakouské zemské sbírky z období pravěku a raných dějin a zažít i působivé archeologické nálezy ze středověku.

MEHR INFOS

Copyright © 2020 Therme Laa
Tato webová využívá soubory cookies. Pokud dále pokračujete v navigaci, tak souhlasíte s naším použitím souborů cookies. Data protection
Ok

INFORMACE PRO HOSTY - 12.03.2020 16.00 HOD.

Na základě aktuálního vývoje kolem KORONAVIRU jsme se rozhodli dočasně provozovat pouze hotelovou část našeho resortu.

Toto nařízení platí od pátku 13. března do 3. dubna 2020. Během uvedené doby budou termální lázně přístupné v omezeném režimu a to pouze hotelovým hostům. Terapeutické služby jsou dočasně pozastaveny.  V současné chvíli mohou denní hosté využít pouze prémiové denní lázně SILENT SPA, které budou přístupné max. 100 osobám (včetně personálu).

Toto opatření  podléhá vyhlášce Ministerstva zdravotnictví - odstavec 15, zákon o epidemiích. Resort přebírá společenskou zodpovědnost a tímto přispívá k realizaci úsilí federální vlády zabránit dalšímu šíření koronaviru.

Abychom ochránili zdraví hotelových hostů, přijali jsme taktéž řadu dalších nutných hygienických a informačních opatření.

K těmto opatřením patří doporučení zachovat si co největší osobní prostor – dostačující vzdálenost je 1-2 metry od ostatních hostů. Osobám s příznaky podobnými chřipce (kašel, horečka), s poruchou imunity, s respiračními, kardiovaskulárními či jinými vážnějšími chorobami je v současné době doporučeno striktně omezit jakékoliv návštěvy veřejných budov a prostranství, kde se mohou setkat s rizikem nákazy. 

Na našich webových stránkách Vás budeme neustále informovat jak o preventivních opatřeních, tak o dalším vývoji situace.

Děkujeme za Vaše pochopení !

Váš tým THERME LAA – HOTEL & SILENT SPA