• Poukazy +43 2522 84 700
  • Chráníme vás

    Bereme hygienická opatření velmi vážně a proto jsme významně zredukovali možný počet návštěvníků lázní. Přejeme Vám bezstarostný a klidný odpočinek v THERME LAA.

  • Mapa stránek
  • Multimédia
  • Telefon

MAMUZ

Objevovat, žasnout, vyzkoušet si! To jsou přednosti muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach. Sloučením dvou významných muzejí do společného muzejního centra pod názvem „MAMUZ“ se nyní 40.000 let vývoje člověka představuje v obšírnější a modernější podobě.

MAMUZ je nová značka, která zastřešuje původní Urgeschichtemuseum Niederösterreich Asparn/Zaya (Muzeum pravěku Dolního Rakouska) a MZM Museumszentrum Mistelbach (Muzejní centrum Mistelbach). Také obě výstavní místa byla přejmenována.

“40.000 let člověka“ je krédem Muzea pravěku MAMUZ, které je v obou svých místech průběžně náročně aktualizováno. V zámku Asparn/Zaya jsou období pravěku a raných dějin návštěvníkům přibližovány původními objekty a historickými obytnými a hospodářskými budovami. V Muzeu Mistelbach budou nové výstavy každoročně zpracovávat významná témata různých historických epoch.

MAMUZ se považuje za zážitkové muzeum, do něhož četní odborníci vnášejí své poznatky, aby jimi oživili dějiny. Díky moderní a především interaktivní architektuře výstavy si mohou návštěvníci prohlédnout Dolnorakouské zemské sbírky z období pravěku a raných dějin a zažít i působivé archeologické nálezy ze středověku.

MEHR INFOS

www.mamuz.at

Copyright © 2023 Therme Laa
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close