• Poukazy
 • Poloha
 • Rezervace Lehátka

 • Multimédia
 • Telefon

PODMÍNKY ÚČASTI NA ASK NOW

 

 • Pořadatelem výherní soutěže je společnost TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H. Průběh výherní soutěže je stanoven na dobu neurčitou až do odvolání. Účastí na výherní soutěži akceptuje účastník níže uvedené podmínky účasti. K organizování, průběhu soutěže a poskytování cen je oprávněna společnost TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H. a ta zároveň nese za výše zmíněné činnosti odpovědnost.
 • Stanovení výherců probíhá výběrem ze všech hostů, kteří na místě vyplnili dotazník Ask Now a na konci dotazníku udělili souhlas s účastí ve výherní soutěži zadáním své e-mailové adresy. Stanovení výherců se uskutečňuje prostřednictvím společnosti TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H. za vyloučení veřejnosti a bez přítomnosti notáře principem nahodilé volby, a sice přibližně v polovině následujícího měsíce. Výherce je vyrozuměn mailem a musí svoji výhru převzít do jednoho týdne. Uplatnění výhry probíhá prostřednictvím písemného navázání kontaktu s udáním úplných kontaktních údajů nezbytných pro uskutečnění výherní soutěže. Na požádání musí být předložena kopie průkazu totožnosti.

 • Jestliže se výherce během této lhůty nepřihlásí, nárok na výhru propadá. Uplatňování nároku právní cestou je vyloučeno. Vyplácení výher v hotovosti není možné. Nároky na výhru nejsou přenosné na jiné osoby. Výherci vstupenek nejsou oprávněni k výměně, k prodeji nebo k předávání vstupenek získaných výhrou dalším osobám. Cena bude výherci zaslána poštou.

 • Oprávněny k účasti jsou osoby s bydlištěm v některém z členských států Evropské unie nebo Švýcarska, které v době účasti dosáhly minimálního věku 18 let. Nezpůsobilí k účasti jsou zaměstnanci, zplnomocnění zástupci, právní nástupci a zmocněnci společnosti TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H. , zapojené agentury, jakož i jejich příslušníci. V případě porušení těchto podmínek účasti si společnost TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H. vyhrazuje právo na vyloučení příslušných osob z výherní soutěže.

 • Výherní soutěž podléhá rakouskému právu. Společnost TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H. si vyhrazuje právo kdykoli ze závažných důvodů výherní soutěž zrušit. Zrušení ze závažného důvodu může nastat zejména tehdy, jestliže nemůže být z technických nebo z právních důvodů zabezpečen řádný průběh. V případě zrušení nelze uplatňovat žádné nároky vůči společnosti TBL Therme Laa a. d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H.

 • Pokud byla pro slovní vyjádření v jednotlivých případech zvolena pouze mužská nebo ženská forma, je výslovně zdůrazněno, že je třeba tato chápat jako genderově neutrální a že se vztahují jak na účastníky mužského, tak i ženského pohlaví.

 • Vezměte prosím také na vědomí naše další pokyny k ochraně osobních údajů.

 • pokyny k ochraně osobních údajů.
Copyright © 2020 Therme Laa
Tato webová využívá soubory cookies. Pokud dále pokračujete v navigaci, tak souhlasíte s naším použitím souborů cookies. Data protection
Ok